Uszkodzenia nerwów obwodowych w wyniku ucisku czy zabiegu chirurgicznego

Ból neuropatyczny to dolegliwość wynikająca z trwałego uszkodzenia struktur nerwowych w wyniku działania czynników związanych z chorobami przewlekłymi lub urazami. Mimo częstego występowania, bywa nieprawidłowo diagnozowany i leczony, a jego obecność zawsze jest dla pacjenta źródłem wielu niedogodności i cierpienia [1].

Czym jest ból neuropatyczny?

Przez pacjentów opisywany jest zwykle jako piekący, palący lub parzący. Towarzyszą mu zaburzenia czucia oraz zaburzenia wegetatywne [1,2].

Bezpośrednią przyczyną bólu neuropatycznego jest uszkodzenie struktur układu nerwowego, wskutek urazu lub obrzęku związanego ze stanem zapalnym. Procesy te prowadzą do zaburzenia funkcji układów antynocyceptywnych, ekspresji genów kodujących białka związane z odczuwaniem bólu i uwalnianiem neuroprzekaźników bólowych [3]. Liczne uszkodzenia nerwów, będące źródłem dokuczliwego bólu neuropatycznego (tak zwana polineuropatia), pojawiają się między innymi w przebiegu cukrzycy, a także niedokrwienia [4].

Problemy terapeutyczne

Ze względu na patofizjologię i złożoną strukturę dolegliwości, leczenie bólu neuropatycznego jest skomplikowane. Cały czas poszukuje się skutecznej metody leczenia.
W terapii stosowane są zarówno leki ukierunkowane na przyczynę dolegliwości, jak również preparaty działające objawowo, które mają za zadanie zmniejszyć ból i poprawić jakość życia osób chorych [2].

 

Rola kwasu α-liponowego

Jedną z nielicznych substancji wywołujących korzystne działanie u chorych z objawami neuropatii obwodowej, jest kwas α-liponowy (ALA).
Do najważniejszych jego funkcji zaliczamy zdolność chelatowania jonów metali a przede wszystkim działanie antyoksydacyjne – dezaktywację wolnych rodników oraz regenerację zredukowanych już form antyoksydantów takich jak: witaminy E i C, glutation, koenzym Q. Neutralizując wolne rodniki tlenowe kwas a-liponowy redukuje stan zapalny [5] i poprawia przewodnictwo nerwowe [6,7]. W badaniach klinicznych wykazano, że w porównaniu z placebo jego stosowanie istotnie statystycznie łagodzi objawy oraz deficyty neurologiczne u pacjentów z polineuropatią dystalną już po 2 tygodniach podawania tego związku w dawce 600mg/dzień [8].

Kwas α-liponowy (ALA) – zalety:

• Szybko się wchłania po podaniu doustnym i jest dobrze tolerowany
• Jego stosowanie wpływa na ustąpienie lub zmniejszenie dolegliwości, co wykazano w badaniach klinicznych Ryc. 1 [9,10]
• Jest on szczególnie wskazany w leczeniu bólu neuropatycznego, związanego z zaburzeniami funkcjonowania neuronów [11]
• Dzięki swojemu potencjałowi antyoksydacyjnemu może zapobiegać lub nawet odwracać dysfunkcje nerwów, m.in. wywołaną postępującą hiperglikemią, czy długotrwałym procesem zapalnym
• Usprawnia przewodzenie z udziałem obwodowych włókien nerwowych, szczególnie nerwów czuciowych, co zmniejsza odczuwanie bólu [12]

ALAnerv ON – preparat o unikalnym składzie

ALAnerv ON to suplement diety, którego składniki wspomagają funkcjonowanie układu nerwowego. Poza kwasem α-liponowym (ALA) w dawce 300 mg, ALAnerv ON zawiera również:

• honokiol – flawonoid o działaniu neuroprotekcyjnym, który bardzo łatwo pokonuje barierę krew-mózg. Wykazuje aktywność neurotropową, wspiera również działanie przeciwzapalne kwasu α-liponowego poprzez hamowanie aktywności tlenku azotu, kinaz białkowych, czynnika NF-κB oraz COX-2. w badaniach przedklinicznych zauważono, że honokiol wykazuje również działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne, a przede wszystkim poprawia jakość snu – skraca czas zasypiania oraz wydłuża fazę snu głębokiego [13].

• kwas γ-linolenowy (GLA) – wspiera efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny i antyoksydacyjny kwasu α-liponowego. Połączenie tych dwóch związków (kwasu ALA oraz GLA) poprawia wczesne zaburzenia przewodnictwa nerwów obwodowych [14]. Poza tym kwas γ-linolenowy normalizuje szybkość i koryguje nieprawidłowości przewodzenia w neuronach, poprzez wzrost stężenia prostaglandyny PGE1, która działa rozszerzająco na naczynia krwionośne [15].

ALAnerv ON – komu rekomendować?

ALAnerv ON może być rekomendowany pacjentom, u których objawy neuropatii pojawiły się po raz pierwszy lub występują trwale – cukrzykom, chorym ze zdiagnozowaną neuropatią obwodową, ale nie tylko. Preparat ten możemy zaproponować również osobom, które skarżą się na dolegliwości bólowe kręgosłupa, określane często popularnie jako bóle krzyża, u podłoża których najczęściej leży ucisk na nerwy, przebyty uraz czy zabieg chirurgiczny. Bardzo często zdarza się, że osoby te ze względu na długotrwały ból, dodatkowo cierpią na zaburzenia nastroju, jak również snu i w takich wypadkach ALAnerv ON, ze względu na swój skład może okazać się pomocny.

Opracował zespół farmacja.net

1. Szczudlik A i in. Rozpoznanie i leczenie bólu neuropatycznego: przegląd piśmiennictwa i zalecenia Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Towarzystwa Neurologicznego – część pierwsza. Ból 2014; 2(15): 8-18
2. Wordliczek J, Zajączkowska R. Ból neuropatyczny – patomechanizm. Medycyna Paliatywna w Praktyce 2014; 8, 2: 61–65
3. Wordliczek J, Zajączkowska R, Dobrogowski J. Farmakologiczne leczenie bólu neuropatycznego. Polski Przegląd Neurologiczny 2011; 7(1): 39–48
4. Szczyrba S i in. Neuropatia cukrzycowa – patogeneza, rozpoznanie, zapobieganie, leczenie. Forum Medycyny rodzinnej 2010; 5(4): 339-355
5. Ziegler D.Thioctic Acid for Patients with Symptomatic Diabetic Polyneuropathy. Treat Endocrinol. 2004; 3 (3); 173-189
6. Smith A.R. et al. Lipoic Acid as a Potential Therapy for Chronic Diseases Associated with Oxidative Stress. Current Medical Chemistry, 2004,11 1135-1146
7. Packer L. et al. Neuroprotection by metabolic antioxidant alfa-lipoic acid. Free Radical Biology & Medicine.1997; Vol. 22, Nos ½, 359-378
8. Ziegler D. et al. Oral treatment with alfa-lipoic acid improves symptomatic diabetic polyneuropathy: The Sydney 2 trial. Diabetes Care 2006; 29 (11): 2365-2370
9. Dworacka M i in. Skuteczność kwasu α-liponowego w preparacie Neurolipon-MIP 600 w leczeniu neuropatii obwodowej u chorych na cukrzycę typu 2. Przegląd Kardiodiabetologiczny 2012; 7 (1): 36–43
10. Memeo A., Loiero M., Thioctic acid and Acetyl-L-Carnityne in the treatment of sciatic pain caused by herniated disc. Clin Drug Invest 2008; 28 (8); 495-500
11. Karpińska A, Gromadzka G., Stres oksydacyjny i naturalne mechanizmy antyoksydacyjne – znaczenie w procesie neurodegeneracji. Od mechanizmów molekularnych do strategii terapeutycznych, Postępy Hig Med Dosw 2013; 67: 43-53
12. Bertolotto F, Massone A., Combination of Alpha Lipoic Acid and Superoxide Dismutase Leads to Physiological and Symptomatic Improvements in Diabetic Neuropathy, Drugs 2012; 12 (1): 29-34
13. Kochanowski J., Honokiol – potencjalne możliwości zastosowania w chorobach układu nerwowego. Neurologia Praktyczna 2017; 6: 1-4
14. Biessels G.J, Smale S, Duis S.E.J., Kamal A, Gispen W.H, The effect of gamma-linolenic acid–alpha-lipoic acid on functional deficits in the peripheral and central nervous system of streptozotocin-diabetic rats. Journal of the Neurological Sciences 2001; 182: 99-106
15. Fan YY, Robert S. Chapkin R.S., Importance of Dietary γ-Linolenic Acid in Human Health and Nutrition, The Journal of Nutrition 1998; 9: 1411–1414