Dermatozy przewlekłe

Skóra jest jednym z największych narządów człowieka. Ma stały kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, a tym samym wieloma czynnikami szkodliwymi, dlatego też na jej powierzchni często pojawiają się zmiany chorobowe. Wyróżniamy wśród nich schorzenia o charakterze przewlekłym (dermatozy przewlekłe), które nie ustępują przez wiele tygodni lub regularnie nawracają wpływając na jakość życia pacjenta.

Przewlekłe choroby skóry – podstawowe objawy

Do przewlekłych chorób skóry zaliczyć można między innymi łuszczycę, trądzik oraz atopowe zapalenie skóry. Schorzenia te powodują rozwój objawów miejscowych – często trudnych w leczeniu. Mogą wiązać się również z problemami natury psychicznej [1].

Dermatozy przewlekłe przebiegają z pojawieniem się nieestetycznych zmian na powierzchni skóry, ale również dodatkowymi dolegliwościami, jak świąd, pieczenie czy też podrażnienie [2,3]. U podstawy większości z nich leży przewlekły stan zapalny, który często wywołany jest działaniem czynników szkodliwych o charakterze wolnych rodników. Z tego względu leczenie przeciwzapalne odgrywa kluczową rolę w dermatologii [4].

Przewlekłe choroby skóry – aspekt psychologiczny [1,2]

Choroby skóry to nie tylko objawy somatyczne, ale również psychologiczne i społeczne. Przewlekły stan chorobowy, dyskomfort oraz niepowodzenia w leczeniu mogą powodować u pacjenta rozwój stanów depresyjnych, lękowych, zaburzeń snu, obniżenia poczucia własnej wartości, a nawet zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych. Dodatkowo osoba chora może doświadczać problemów w relacjach z innymi osobami, ograniczenia aktywności zawodowej, trudności w nauce.
Nasilenie problemów natury psychologicznej u pacjentów z chorobami dermatologicznymi powoduje znaczące obniżenie jakości ich życia – stan ten porównuje się do chorowania na astmę, cukrzycę czy chorobę wieńcową.

Suplementacja w przewlekłych chorobach skóry

Część schorzeń dermatologicznych może być efektem określonych niedoborów dietetycznych. Wykazano na przykład, że deficyt wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tym kwasu γ-linolenowego wpływa na rozwój zmian w postaci atopowego zapalenia skóry oraz trądziku [5].
Choroby dermatologiczne mogą również wtórnie powodować niedobór składników odżywczych. Poza tym w obecnych czasach wiele osób nie odżywia się prawidłowo między innymi ze względu na źle zbilansowaną dietę, czy też trudności w dostępie do dobrego jakościowo pożywienia. W takich sytuacjach można rozważyć stosowanie suplementu diety, który ma za zadanie wspierać określone terapie.

Opracowała mgr farm. Iwona Napierała

Piśmiennictwo:

1. Baranowska A. I in. Problem jakości życia w dermatologii. Nursing Topics 2011; 19 (1): 109–115
2. Kasznia-Kocot J i in. Wybrane aspekty jakości życia w atopowym zapaleniu skóry. Environmental Medicine 2014; 2: 42-51
3. Borzęcki A, Cielica W. Psychologiczne aspekty w łuszczycy. Nowa Medycyna 2002; 3
4. Wolski T. Fitoterapia chorób dermatologicznych. Post Fitoter 2017; 18(4): 298-308
5. Callaway J. et al: Efficacy of dietary hempseed oil in patients with atopic dermatitis. J. Dermatolog. Treat 2005; 16: 87-94
6. Woodbury A. et al., Neuro-modulating effects of honokiol: a review” Frontiers in Neurology – Neuropharmacology 2013; 4: 1-6
7. Żurawska-Kliś M. Rola kwasu alfa-liponowego w leczeniu neuropatii cukrzycowej i profilaktyce przewlekłych powikłań cukrzycy. Klinika Chorób Wewnętrznych z Oddziałem Diabetologii i Farmakologii Klinicznej Uniwersytety Medycznego w Łodzi
8. Mrozińska M. Rola kwasu gamma-linolenowego w utrzymaniu prawidłowej struktury i funkcji skóry. 2008
9. Eliaz I. Pure Honokiol. One Extract, many benefits. BHP 2013
10. Shen JL et al. Honokiol and Magnolol as Multifunctional Antioxidative Molecules for Dermatologic Disorders. Molecules 2010; 15: 6452-6465