Diagnostyka i doraźne leczenie migreny

Diagnostyka i doraźne leczenie migreny

1. Stępień A. Wybrane dane epidemiologiczne występowania migreny w Polsce. Ból 2003; 4: 9
2. Prusiński A. Migrena – główna przyczyna nawracających bólów głowy. Część I Obraz kliniczny i rozpoznanie. Przewodnik
3. Burda-Malarz K. Farmakoterapia napadów migreny. Świat Farmacji 20144; 2: 18-21
4. Linde M. Migrena: współczesne kierunki leczenia. Polski Przegląd Neurologiczny 2008; C: C1-C13
5. Zgorzalewicz M. Patomechanizm migrenowych bólów głowy. Neurologia Dziecięca 2005; 14: 7-14
6. Wójcik-Drączkowska H i in. Migrena rozpoznanie i leczenie. Forum Medycyny Rodzinnej 2007; 1(2): 109-114
7. Prusiński A. Bóle głowy - ważny problem w codziennej praktyce lekarskiej. TERAPIA 2004; 10(157): 13-18
8. Boćkowski L i in. Doraźne leczenie stanów migrenowych i migreny u dzieci i młodzieży. Neurologia Dziecięca 2011; 41: 81-87
9. Lewis D at al. Praktyczne wytyczne dotyczące farmakologicznego leczenia migrenowego bólu głowy u dzieci i młodzieży. Neurology 2004; 63: 2215–2224
10. Owecki MK i in. Współczesne zasady farmakoterapii migreny. Nowiny Lekarskie 2011; 80(2): 116-125
11. Prusiński A. Migrena, gówna przyczyna nawracających bólów głowy. Część II Leczenie. Przewodnik Lekarza 2004; 3: 53-65
12. Charakterystyka substancji leczniczej – kwas tolfenamowy. Portal Medycyna Praktyczna; http://indeks.mp.pl/leki/desc.php?id=1651 (data wejścia 22-12.2015)
13. Vilho et al. Tolfenamic Acid Rapid Release Versus Sumatriptan in the Acute Treatment of Migraine: Comparable Effect in a Double-Blind, Randomized, Controlled, Parallel-Group Study. Headache 1997; 38: 201-207
14. Norrelund N et al. Tolfenamic acid versus paracetamol in migraine attacks. A double-blind study in general practice. Ugeskr Laeger 1989;151(38): 2436-2438
15. Eskerod O. Gastrointestinal Tolerance Studies on Tolfenamic Acid in Humans and Animals. Pharmacology & Toxicology 1994; 75 (11): 44-48
16. Różniecki J. Migrena. Drogowskaz Medycyny; Medycyna Praktyczna 2015
17. Prusiński A. Kwas tolfenamowy i jego zastosowanie w leczeniu migreny. Ból 2004; 1 (5): 45-48

Migea®, 200 mg, tabletki. Skład: Każda tabletka zawiera 200 mg kwasu tolfenamowego. Wskazania: ostry napad migreny. Dawkowanie i sposób podawania: lek przyjmować w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów. Dorośli: 200 mg kwasu tolfenamowego po wystąpieniu pierwszych objawów ostrego napadu migreny. Przy braku poprawy dawkę można powtórzyć po 1-2 godzinach. Max. dawka dobowa: 400 mg. Dzieci: stosowanie niezalecane. Osoby w podeszłym wieku: ze względu na ryzyko ciężkich działań niepożądanych lek stosować w najmniejszej możliwej dawce przez możliwie najkrótszy czas. Tabletki przyjmować w całości, popijając wodą; można stosować niezależnie od posiłków. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku; występujące w przeszłości reakcje nadwrażliwości związane ze stosowaniem ASA lub innych NLPZ (np. napad astmy, ostre zapalenie błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka); ciężka niewydolność serca, wątroby lub nerek; III trymestr ciąży; krwawienie z przewodu pokarmowego, naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie; choroba wrzodowa i/lub krwotok z przewodu pokarmowego (≥2 epizody) – czynne lub w wywiadzie; występujące w wywiadzie krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja wrzodu związane z leczeniem NLPZ lub zaburzenia krzepnięcia. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Stosować ostrożnie u osób z: zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, astmą (czynną lub w wywiadzie – przypadki skurczu oskrzeli po podaniu NLPZ), stosujących jednocześnie leki mogące zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia z przewodu pokarmowego (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe, SSRI, leki przeciwpłytkowe), z chorobą przewodu pokarmowego w wywiadzie (możliwość zaostrzenia), nadciśnieniem tętniczym i/lub zaburzeniami czynności serca w wywiadzie (możliwe zatrzymywanie płynów i obrzęki). Należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka u osób z ostrą przerywaną porfirią, toczniem rumieniowatym układowym i mieszaną chorobą tkanki łącznej. Szczególny nadzór konieczny u osób po dużych operacjach - ryzyko krwawień podczas stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi. NLPZ mogą zmniejszać wytwarzanie prostaglandyn i prowadzić do niewydolności nerek. Ryzyko zwiększają: zaburzenia czynności serca, nerek i/lub wątroby; przyjmowanie leków moczopędnych, podeszły wiek pacjenta. Przewód pokarmowy: NLPZ powodują krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenie, perforację (z możliwością zgonu), mogące wystąpić w dowolnym momencie, również bez objawów zwiastunowych. Ich ryzyko jest większe podczas stosowania dużych dawek NLPZ, u osób z chorobą wrzodową w wywiadzie (zwłaszcza powikłaną krwawieniem lub perforacją) i w podeszłym wieku. U tych osób oraz gdy konieczne jest stosowanie ASA lub leków zwiększających ryzyko powikłań ze strony przewodu pokarmowego, rozważyć podawanie leków o działaniu ochronnym (PPI, mizoprostol). Należy zgłaszać wszelkie nietypowe dolegliwości. Jeśli wystąpi krwawienie lub choroba wrzodowa, lek odstawić. Układ krążenia/naczynia mózgowe: należy odpowiednio kontrolować osoby z nadciśnieniem w wywiadzie lub łagodną/umiarkowaną zastoinową niewydolnością serca z zatrzymaniem płynów i obrzękami. Przyjmowanie NLPZ zwiększa ryzyko zatorów tętnic. Zachować ostrożność u osób z czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, niewyrównanym ciśnieniem krwi, zastoinową niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, chorobą tętnic obwodowych lub naczyń mózgu. Długotrwałe stosowanie leków przeciwbólowych może nasilić ból głowy. W razie codziennych bóli głowy rozważyć możliwość bólu zależnego od ciągłego stosowania leków. Zalecana kontrola lekarska, jeśli objawy utrzymują się >48 h. Jeśli wystąpią zaburzenia w oddawaniu moczu, zwiększyć ilość przyjmowanych płynów. Leku nie stosować u dzieci. U pacjentów w podeszłym wieku istnieje zwiększone ryzyko działań niepożądanych; zalecana odpowiednia kontrola. NLPZ mogą powodować ciężkie reakcje skórne (niektóre z możliwością zgonu), w tym złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i zespół Lyella. Ryzyko tych reakcji jest największe na początku leczenia; jeśli wystąpi wysypka, zmiany w obrębie błon śluzowych lub inne objawy nadwrażliwości, lek odstawić. Unikać stosowania kwasu tolfenamowego z NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2. Lek może niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Działania niepożądane: Często: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, bóle brzucha, pokrzywka, wyprysk, wysypka, zaburzenia w oddawaniu moczu, zmiana zabarwienia moczu, ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie, zaburzenia czynności wątroby. Niezbyt często: wzdęcie, uczucie pełności w żołądku, utrata łaknienia, zaparcie, świąd, obrzęki obwodowe, zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy, zwiększenie stężenia azotu mocznika, zwiększona potliwość, parestezje, dezorientacja, zaczerwienienie twarzy, kołatanie serca, tachykardia, ból w klatce piersiowej, bóle mięśni i stawów, małopłytkowość, granulocytopenia, leukopenia, eozynofilia, niedokrwistość, gorączka. Rzadko: bezsenność, niepokój, drżenie, szumy uszne, skurcz oskrzeli, napady astmy, duszność. Bardzo rzadko: wrzód trawienny, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, czasami zakończone zgonem (zwłaszcza u pacj. w podeszłym wieku), krwotoczne zapalenie jelita grubego, zaostrzenie zapalenia jelit i choroby Leśniowskiego-Crohna, owrzodzenie przełyku, smoliste stolce, krwawe wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęk naczynioruchowy, zmiany pęcherzowe, zespół Stevensa-Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy, wysypka plamisto-grudkowa, utrwalone wykwity skórne, bezmocz, krwiomocz, ból nerki, zatrzymanie moczu, bardzo nasilony częstomocz, euforia, przeczulica, niedoczulica, depresja, nadciśnienie, niedociśnienie tętnicze, obrzęki, niewydolność serca, alergiczne śródmiąższowe zapalenie płuc, nacieki płucne z eozynofilią, zwłóknienie płuc, krwioplucie, zapalenie stawów, toksyczne zapalenie wątroby, niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, zapalenie trzustki, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zapalenie języka, suchość błon śluzowych, zapalenie spojówek, krótkowzroczność, ból gardła, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzmożenie napięcia mięśniowego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Austria. Pozwolenie MZ nr: 9542. Kategoria dostępności: lek wydawany bez recepty. Pełna informacja o leku dostępna na życzenie w Sandoz Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50C, 02‑672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, www.sandoz.pl.

Zaloguj się