Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Blizny jako problem medyczny czy estetyczny?


Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Znaczenie tramadolu w farmakoterapii bólu

Tramadol jest zsyntetyzowaną w 1962 roku cząsteczką działającą przeciwbólowo ośrodkowo. Po względem strukturalnym jest zbliżony do kodeiny i morfiny. Należy więc do szerokiej klasy preparatów opioidowych. Aktywność biologiczną wykazuje zarówno (+)-tramadol, jak i jego metabolit O-demetylotramadol, które razem tworzą tzw. mieszaninę racemiczną. Komplementarne i synergistyczne działanie tych cząsteczek poprawia wydajność przeciwbólową i profil tolerancji [1].

Zasady żywienia niemowląt i dzieci do 3 roku życia

„Powiedz mi jak karmisz dziecko,
a powiem Ci… kim będzie”


Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Migrena - współczesne metody diagnostyki i leczenia

Migrena – zarys problemu


Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Simwastatyna - optymalna skuteczność i bezpieczeństwo stosowania

Hiperlipidemia – epidemiologia


Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Wszystko, co chcielibyśmy wiedzieć o alergii

Choroby alergiczne stanowią coraz większy problem współczesnego świata. Szacuje się, iż obecnie występuje ok. 35% alergików w ogólnej populacji ludzkiej, a liczba ta będzie stale rosnąć. Od drugiej połowy XX wieku obserwujemy zwiększoną zapadalność na choroby alergiczne, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Natomiast w przeciągu ostatnich 20 lat jest ona niezwykle szybka.


Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Pacjent z arytmią - istotne informacje dla farmaceuty

W aptekach rzadko widzi się pacjentów przychodzących po porady dotyczące chorób serca. Najczęściej problemy z układem krążenia konsultowane są wcześniej z lekarzem, a chorzy przychodzą do farmaceutów po niezbędne medykamenty. Nie znaczy to wcale, że rola aptekarza ogranicza się tylko do wydania przepisanego leku. Interakcje leków nasercowych są liczne, a ich konsekwencje mogą być bardzo groźne dla zdrowia. Przekazanie pacjentowi jasnych komunikatów dotyczących terapii, pomoże w przekonaniu do regularnego stosowania leków, korzystnie wpłynie na efekt kuracji i wizerunek apteki.


Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Higiena snu - praktyczne wskazówki dla pacjenta

Pod pojęciem higieny snu znajdziemy zestaw czynności oraz zasad, których prawidłowe zrozumienie, a następnie przestrzeganie ma istotne znaczenie dla poprawy jakości snu. Obecnie zaburzenia snu i czuwania stanowią bardzo częsty problem zgłaszany przez pacjentów, który znacząco wpływa na poziom życia. Jak duża jest to skala, pokazuje nam fakt, iż opisanych jest ok. 70 różnych zaburzeń snu [1,2]. Na początek przedstawimy pokrótce najczęstsze zaburzenia snu. Wyróżniamy tutaj:


Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Działanie plejotropowe statyn

Najczęściej stosowaną grupą w leków w przypadku zaburzeń lipidowych są statyny. Spowodowane jest to nie tylko ich skutecznością w zakresie redukcji stężenia cholesterolu, ale także ich działaniem plejotropowym. Plejotropizm objawia się wielokierunkowym działaniem na cały organizm, dzięki czemu leki z tej grupy są chętnie stosowane u pacjentów, u których występują inne choroby towarzyszące. Badania wykazały ich działanie przeciwzapalne, antykoagulacyjne, immunomodulacyjne.


Organizacja
farmacja .net
Offline
Zespół redakcyjny farmacja.net to my. Nasz oficjalny blog

Jak należy leczyć kaszel u dzieci?

Kaszel u dziecka – czy jest to problem powszechny?

Zaloguj się