Organizacja
mgr .farm
Offline

Naukowe spojrzenie na kaca

Dotychczas nie ustalono jego medycznej definicji, choć według statystyk kac to bardzo częsta wśród pacjentów dolegliwość, która znacznie obniża fizyczny i psychiczny komfort życia w następnej dobie po nieumiarkowanym piciu. Co więcej, w krajach zachodnich zjawisko kaca generuje spore straty ekonomiczne, związane z absencją pracowników oraz zmniejszoną efektywnością roboczą tych, którzy postanawiają zmierzyć się z nim w pracy...

Pełny tekst: http://mgr.farm/opinie/naukowe-spojrzenie-na-kaca

Zaloguj się