Magister farmacji
Konrad Okurowski
Offline


Infolinia Astellas

Szanowni Państwo,

 Firma Astellas Pharma sp z o.o. informuje, że wprowadza system sprzedaży bezpośredniej do Aptek/Punków aptecznych dla produktów leczniczych Eligard, Xtandi, Prograf, Advagraf, Vesicare na terytorium Polski.

Partnerem logistycznym odpowiedzialnym za wszelkie usługi dystrybucyjne na terytorium Polski będzie niezależny agent - Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

JAK ZOSTAĆ KLIENTEM ASTELLAS PHARMA ?

1.      Aby móc zamawiać produkty Astellas Pharma w Systemie Sprzedaży Bezpośredniej,  apteka ogólnodostępna/punkt apteczny powinny znajdować się na Liście Klientów Astellas Pharma. W tym celu należy dostarczyć kopie następujących dokumentów:

·         Zaświadczenie nadania numeru NIP i REGON

·         Pozwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej/punktu aptecznego

·         Jeśli apteka nie jest płatnikiem, należy wskazać płatnika oraz dostarczyć dokumenty dla płatnika (KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej – nie starszy niż 3 miesiące, zaświadczenie nadania numeru NIP i REGON, numer konta bankowego)

 

Dokumenty te należy przesłać w formie maila (format PDF) - w tytule przyczynę przesłania , województwo i miejscowość,


Przykład opisu:     Nowy klient , Małopolska , Kraków

i

Po zweryfikowaniu otrzymanych dokumentów Astellas Pharma wprowadzi nowego Klienta na Listę Klientów i prześle Ogólne Warunki Sprzedaży

Poparli:

Justyna Jędruszczak,
Ewa Zawadzka,

Zaloguj się