Magister farmacji
Arkadiusz Przybylski
Offline
Dalej i dalej na paraboli czasu Wznoszę się, aby za chwilę opaść na dno Z roślin trujących bukietem idę w garści Wszystko najlepsze co mogło być przepadło...

List do prezydenta, który wysłać musisz właśnie Ty! Pokażmy, że jesteśmy zgraną grupą zawodową!

Przedstawiam swoją propozycję listu, który każdy po zainwestowaniu 2 zł w znaczek i kopertę wysłałby do Bronisława Komorowskiego podpisując się swoim nazwiskiem. Na tym forum udzielają się osoby obdarzone znacznie większym talentem literackim niż ja, dlatego wybierzemy najlepszy tekst spośród wszystkich propozycji. Wybrany list niech każdy rozda w aptece, której pracuje innym pracownikom i poinstruuje, na czym polega akcja. 

Adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa


Moja propozycja listu:


Szanowny Panie Prezydencie,

             Farmaceuci to wysoko wykwalifikowani specjaliści, zajmujący się ochroną zdrowia publicznego, wykonujący czynności mające zapewnić optymalny stan zdrowotny pacjentów. Tak nasz zawód definiują słowniki, niestety obecne prawo sprowadza nas do urzędników, którzy pod groźbą wysokich kar zmuszani są często do odmowy refundacji z powodu błędów formalnych, jakimi obarczone są recepty. Rzecznik Praw Pacjenta kazała szukać „ludzkiego farmaceuty”, niestety to obecne prawo zmusza nas do zachowań niezgodnych z kodeksem etyki aptekarza, którego wstęp pozwolę sobie zacytować:

          „Aptekarz podejmując wykonywanie zawodu, świadomie i dobrowolnie bierze na siebie obowiązek służenia chorym. Wykazuje troskę o zdrowie publiczne oraz posługuje się niniejszymi wskazaniami w życiu zawodowym i osobistym. Aptekarz w działalności swojej powinien kierować się wiadomościami fachowymi, wartościami humanistycznymi oraz tradycjami aptekarstwa polskiego.”

          Czy służbą chorym można nazwać odmowę refundacji leku na astmę dla małego dziecka tylko dlatego, że lek ten został wypisany na recepcie, której wymiary o 1 mm odbiegają od tych, jakich wymaga NFZ? Czy ten jeden milimetr przeszkadza nam w wydaniu odpowiedniego leku? Niestety Narodowemu Funduszowi Zdrowia ten jeden milimetr wystarcza, by cofnąć refundację aptece. Stawia to pacjentów w niezwykle trudnej sytuacji. Odmowa refundacji leku jest tożsama z odmową wydania leku, bo ludzi często nie stać, by zapłacić 100 procent jego wartości. To jeden z wielu absurdów, jakie znalazły się w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich i ustawie refundacyjnej obowiązujących od nowego roku.

           Abyśmy nie musieli wstydzić się przed pacjentami za obowiązujące prawo apelujemy do Pana Prezydenta o poparcie naszych postulatów. Razem możemy przywrócić farmaceutom ich najważniejszą rolę w społeczeństwie, jaką jest służba chorym ludziom. Nie możemy pozwolić, by aptekarz zamiast pomagać fachową poradą, zmuszony był szukać błędów formalnych na receptach, przez które NFZ może cofnąć refundację. Zdrowie pacjenta jest tak samo ważne w dobie kryzysu jak i wzrostu gospodarczego, wprowadzane oszczędności nie mogą ograniczać obywatelom dostępu do leków a zastraszanie farmaceutów karami będzie niestety do tego prowadziło.

             Z wyrazami szacunkuPoparli:

Andrzej Niemczyk,
Konrad Okurowski,
Anna Kaliniak,
Elżbieta Pieróg-Jomma,
Barbara Starakiewicz,
Gertruda Czarnacka,
Tomasz Gąsior,

Zaloguj się